Keda ootame?

Avatud registreerimine 2018/19. õa eelkooli rühmadesse!

2018/19. õa:
eelkool 6–7-aastastele igal teisipäeval kl 9.00–10.30

Leia Keeleilu EELKOOL ka Facebookist: https://www.facebook.com/KeeleiluEelkool/

Eelkooli on oodatud kõik 5–7-aastased lapsed, kes soovivad ettevalmistust kooliks. Meie eesmärk on luua õpikeskkond, mis toetab läbimõeldud õppega uute teadmiste omandamist ja kõikidele lastele kooliks võrdsema stardipositsiooni loomist, pakub eduelamusi, uudishimu ja õppimisrõõmu. Soovime toetada lapse kõnearengut ja ettevalmistust kooliks, andes seejuures teadmisi eelkõige keeleõppe, kirjutamis- ja lugemisoskuse väljakujunemise juures. Arendame lapse sõnavara, grammatikat, jutustamis- ja lugemisoskust, loovat mõtlemist ja esinemisjulgust. Tunni jooksul tegeletakse eesti keele, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetusega.

Proovime keelt väänata nii, et koolipingis ei läheks sõlme enam ükski lause!

Õpe toimub üks kord nädalas teisipäeviti kell 9.00–10.30.  Info ja registreerimine info@keeleilu.ee.

Juhendajad:

Tallinna ülikooli lingvistika doktorant Andra Kütt 

Kirjanik Kerttu Soans 

Õpperühmad ja tundide ajad

Õpperühmadega on võimalik kohtade olemasolul liituda aasta ringi.

Kindlustamaks võimaluse igale õpilasele individuaalselt läheneda on õpperühmad väikesed – igas rühmas on kuni 8 last.

Õpe toimub üks kord nädalas:

2018/19. õa:
6–7-aastastele igal teisipäeval kl 9.00–10.30

Õppetöö kestab septembrist maini (k.a mai).

Õppematerjalid ja -vahendid

Õppematerjalidena on kasutuses meie õpetajate ning juhendajate koostatud materjalid ning Pilvi Kula (PhD) koostatud kooliks valmistumise vihikud. Kõik õppetöö aluseks olevad materjalid tagab õppurile kool ning on õppetasu sees.

Õppetasu: 65 eurot kuus

Eelkooli registreerimiseks täida palun avaldus.