Info ja registreerimine info@keeleilu.ee

Lugemisring on mõeldud kõikidele lugemishuvilistele semudele, kes soovivad põnevat kirjandusmaailma tundma õppida ja semudele, kes vajaksid väikest tõuget, et lugemishimu suurendada.

Läbimõeldud mängudega ja arendava tegevusega proovime nii väiksemate kui ka suuremate laste lugemisoskust arendada ning lugemishuvi ja -motivatsiooni tõsta ja säilitada. Meie kõige tähtsam eesmärk on teha lugemisest meeldiv kogemus ja tuua lapsed raamatute juurde.

Ring käib koos laupäeviti ning lisaks määratakse igale lapsele kord kuus individuaalne lugemistunni aeg koos lugemiskoer Fjodoriga.

Õppegruppide ajad:

5–7-aastased (eelkooliealised) igal laupäeval kell 10.00–11.00 (rühm täis)
1.–3. klass igal laupäeval kell 12.00–13.00 (rühm täis)
UUS RÜHM!  4.–6. klass igal laupäeval kell 13.30–14.30 (kaks vaba kohta)

Lugemisring kestab septembrist juunini (k.a juuni).

Ringis kasutatakse uue metoodikana lisaks lugemiskoera abil õppimist (AAL – Animal Assisted Learning), mille puhul toimub lisaks õpe iga lapsega individuaalselt ning mille tulemusi analüüsitakse (igale lapsele koostatakse lugemispäevik). Koerajuht Kati Ernits ja lugemiskoer Fjodor on saanud õppe jaoks vastava koolituse ja läbinud eksamid.

Kõik õppematerjalid ja -vahendid, mis on õppetöö aluseks, tagab õppurile kool.

Lugemisringi juhendavad:

Andra Kütt, Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant, Eesti Lugemisühingu nõukoja liige, Emakeele Seltsi tegevliige ja noortesektsiooni töö korraldaja

Heleri HankoTallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduse vabatahtlik

Kati Ernits,  Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja, International Dog Trainer`s School sertifitseeritud koerte käitumisnõustaja, teraapia-ja lugemiskoera juht

Lugemisringi registreerimiseks täida palun avaldus.