Kõikide õppegruppidega on võimalik kohtade olemasolul liituda aasta ringi. Õppetöö kestab huvikoolis septembrist augustini. Huviringi registreerimiseks täida palun avaldus.

Vastuvõtt toimub registreerimisavalduste laekumise järjekorras. Soovijad, kes kohe nimekirja ei mahu, jäävad ootejärjekorda ja saavad tulla huvikooli siis, kui koht vabaneb. Koha vabanemisest teavitatakse kirjalikult.

Õppemaks

Lugemisring 40 eurot kuus*

Eesti keele õpet toetavad individuaaltunnid  17 eurot üks tund

Eelkool 5–7-aastastele ja 6–7-aastastele 65 eurot kuus

*Ringi kuutasu on 40 eurot. 50% õppemaksusoodustust antakse vanema avalduse alusel lugemisringi õpilastele vastavalt kooli direktori käskkirjale peredele, kus kasvab kolm või enam alaealist last ja peredele, kes on toimetulekutoetuse saajad.

Erahuvikool tegutseb Haridusja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel ning maksustamisperioodi tulust on võimalus maha arvata koolituskulud.

Kõikide küsimuste puhul kirjuta, helista või tule meile külla!