Keda ootame?

2023/24. õppeaasta registreerimine on avatud!

 Eelkool 6–7-aastastele igal kolmapäeval kl 9.00–10.30 

Eelkoolis toetatakse lapse kõnearengut ja ettevalmistust kooliks, andes seejuures teadmisi eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse väljakujunemise juures. Arendame lapse sõnavara, grammatikat, jutustamis- ja lugemisoskust, loovat mõtlemist ja esinemisjulgust. Tunni jooksul tegeletakse eesti keele, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetusega.

Proovime keelt väänata nii, et koolipingis ei läheks sõlme enam ükski lause!

Õpe toimub 2023/24. õa üks kord nädalas kolmapäeviti kell 9.00–10.30.  Info ja registreerimine info@keeleilu.ee.

Juhendajad:

Tallinna ülikooli keeleteaduse doktor ja lastekeeleuurija  Andra Kütt
Sellel õppeaastal on Keeleilu eelkooliga liitumas mitmed Eesti
lastekirjanikud – igal kuul on üks tund, mida juhendab kirjanik.
Selliste tundide eesmärk on arendada laste jutustamis- ja lugemisoskust,
sõnavara ja loovust. Muidugi on kirjanikuga kohtumine ka üks hea viis
tutvustamaks põnevat kirjandusmaalima, et väikestest lugemaõppijatest ja
lugejatest kasvaksid suured lugejad.

Õpperühmad ja tundide ajad

Õpperühmadega on võimalik kohtade olemasolul liituda aasta ringi.

Kindlustamaks võimaluse igale õpilasele individuaalselt läheneda on õpperühmad väikesed – igas rühmas on kuni 8 last.

Õppetöö kestab septembrist maini (k.a mai).

Õppematerjalid ja -vahendid

Õppematerjalidena on kasutuses meie õpetajate ning juhendajate koostatud materjalid. Kõik õppetöö aluseks olevad materjalid tagab õppurile kool ning on õppetasu sees.

Õppetasu: 70 eurot kuus

Eelkooli registreerimiseks täida palun avaldus.