Keda ootame?

Avatud registreerimine 2021/22. õa eelkooli rühmadesse!

2021/22. õa:
I rühm: eelkool 5–6-aastastele igal teisipäeval kl 9.00–10.30 

II rühm: eelkool 6–7-aastastele igal kolmapäeval kl 9.00–10.30 

Leia Keeleilu EELKOOL ka Facebookist: https://www.facebook.com/KeeleiluEelkool/

Meie eesmärk on luua õpikeskkond, mis toetab läbimõeldud õppega uute teadmiste omandamist ja kõikidele lastele kooliks võrdsema stardipositsiooni loomist, pakub eduelamusi, uudishimu ja õppimisrõõmu. Soovime toetada lapse kõnearengut ja ettevalmistust kooliks, andes seejuures teadmisi eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse väljakujunemise juures. Arendame lapse sõnavara, grammatikat, jutustamis- ja lugemisoskust, loovat mõtlemist ja esinemisjulgust. Tunni jooksul tegeletakse eesti keele, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetusega.

Proovime keelt väänata nii, et koolipingis ei läheks sõlme enam ükski lause!

Õpe toimub üks kord nädalas teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 9.00–10.30.  Info ja registreerimine info@keeleilu.ee.

Juhendajad:

Tallinna ülikooli lingvistika doktorant ja nooremteadur  Andra Kütt
Sellel õppeaastal on Keeleilu eelkooliga liitumas mitmed Eesti
lastekirjanikud – igal kuul on üks tund, mida juhendab kirjanik.
Selliste tundide eesmärk on arendada laste jutustamis- ja lugemisoskust,
sõnavara ja loovust. Muidugi on kirjanikuga kohtumine ka üks hea viis
tutvustamaks põnevat kirjandusmaalima, et väikestest lugemaõppijast ja
lugejatest kasvaksid suured lugejad.

Rikast raamatumaailma tutvustavad: ILMAR TOMUSK, KÄTLIN VAINOLA, LIIS SEIN, KERTU SILLASTE, HELI ILLIPE-SOOTAK, JAANUS VAIKSOO ja MARGUS SAKSATAMM (Margus Eiche).

Õpperühmad ja tundide ajad

Õpperühmadega on võimalik kohtade olemasolul liituda aasta ringi.

Kindlustamaks võimaluse igale õpilasele individuaalselt läheneda on õpperühmad väikesed – igas rühmas on kuni 8 last.

Õpe toimub üks kord nädalas.

Õppetöö kestab septembrist maini (k.a mai).

Õppematerjalid ja -vahendid

Õppematerjalidena on kasutuses meie õpetajate ning juhendajate koostatud materjalid. Kõik õppetöö aluseks olevad materjalid tagab õppurile kool ning on õppetasu sees.

Õppetasu: 70 eurot kuus

Eelkooli registreerimiseks täida palun avaldus.