Eesti keele individuaaltunnid on mõeldud kõikidele keelehuvilistele ja õppuritele, kes soovivad eesti keele õpet toetavaid harjutamistunde.

Õppe eesmärk võib olla erinev – järeleaitamine, ettevalmistus töödeks või lõpu- ja sisseastumiseksamiteks, eesti keele põhitõdede meeldetuletamine, korrektse suulise ja kirjaliku eneseväljenduse toetamine.

Õpe toimub  õpilasega kokku lepitud ajal. See on paindlik võimalus osaleda tunnis ka pärast  kooli- või tööpäeva.

Enne õppeperioodi algust toimub õppuriga (alaealise õppuri puhul palutakse vestlusele ka lapsevanem või õppuri seaduslik esindaja) vestlus, kus selgitatakse välja, millised on õppuri ootused õppele ning milliseid teemasid soovitakse kinnistada. Tundide eesmärkidest johtuvalt koostatakse igale õppurile individuaalne õppeplaan.

Individuaaltunde juhendab:

Andra Kütt (PhD), Tallinna Ülikooli keeleteaduse doktor

Kõnelda on kergem, kirjutada raskem, ärgem sellepärast pead veel norgu laskem!

Individuaaltundi registreerimiseks täida palun avaldus.

ETTEVALMISTUS TAGAB EDU! Eesti keele riigieksamiks ettevalmistav kursus  gümnasistidele

Kursuse eesmärk on ette valmistada gümnaasiumiõpilast eesti keele riigieksamiks. Tunnid on mõeldud kõigile, kes soovivad korrata grammatikat, sõnavara ja stiili, teksti koostamise ja lugemise põhiküsimusi. See on hea võimalus saada kohe kiiret ja asjakohast tagasisidet ja minna riigieksamile kindlama tundega. Kursuse oluline eesmärk on toetada iseseisva ja teadliku kirjutaja ja lugeja kujunemist.