Lapsevanematele antakse regulaarselt suulist ja kirjalikku tagasisidet lapse  edusammudest lähtume põhimõttest, et koostöö pere ja kodu vahel aitab kaasa õppuri positiivsele arengule õppeprotsessi jooksul. Igale lapsele koostatakse lugemispäevik, kus on kirjas tähelepanekud lapse individuaalsetest lugemistundidest. Samuti koostatakse igale lapsele lugejakaart, kuhu märgitakse kõik lapsega koos ja lapse enda loetud raamatud. Kõik tundides tehtud tööd on lapsel õigus koju kaasa viia.