Info ja registreerimine: info@keeleilu.ee

Lugemisring on mõeldud kõikidele lugemishuvilistele semudele, kes soovivad põnevat kirjandusmaailma tundma õppida ja semudele, kes vajaksid väikest tõuget, et lugemishimu suurendada.

Läbimõeldud mängude ja arendava tegevusega proovime nii väiksemate kui ka suuremate laste lugemisoskust arendada ning lugemishuvi ja -motivatsiooni tõsta. Meie kõige tähtsam eesmärk on teha lugemisest meeldiv kogemus ja tuua lapsed raamatute juurde.

Ring käib koos laupäeviti.

Õppegruppide ajad:

5–7-aastased (eelkooliealised) igal laupäeval kell 10–11 (vabu kohti ei ole, võimalik registreerida ootejärjekorda)
1.–3. klass igal laupäeval kell 11.30–12.30 (vabu kohti ei ole, võimalik registreerida ootejärjekorda)
4.–6. klass igal laupäeval kell 13.30–14.30 (1 vaba koht)

UUS RÜHM! 7.-9. klass igal reedel kell 16–17 (4 vaba kohta)

Lugemisring kestab septembrist juunini (k.a juuni).

Kõik õppematerjalid ja -vahendid, mis on õppetöö aluseks, tagab õppurile kool.

Lugemisringi juhendavad:

Andra Kütt, Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant, nooremteadur; Eesti Lugemisühingu nõukoja liige, Emakeele Seltsi tegevliige ja noortesektsiooni töö korraldaja

Heleri HankoTallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduse vabatahtlik

 

Lugemisringi registreerumiseks täida palun avaldus.