Huvitavat lastekirjandust on palju. Lugemisringi jaoks aitab ea- ja jõukohast kirjandust valida Eesti keskne teaduslik eriala- ja infoasutus lastekirjanduse alal Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Raamatute valimisel on arvestatud, et:

  • raamat on valitud vastavalt lugejale;
  • raamat pakub lapsele huvi ja tõstab lugemismotivatsiooni;
  • raamat inspireerib;
  • raamat rikastab lapse sõnavara;
  • raamat avardab lapse kujutlusvõimet;
  • raamat on kirjutatud ilusas ja selges eesti keeles;
  • raamat on lapsele arusaadav;
  • raamat on lugeja jaoks õige teksti stiili ja suurusega ning jõukohane;
  • raamat on õpetlik;
  • raamat on kaunilt kujundatud.

Kuna lapsed erinevad üksteisest arengukiiruse, motivatsiooni, oma huvide jms poolest, teeb kool koostööd vanematega, et välja selgitada, millised teemad lapsele meeldivad. Võttes aluseks lapse huvid, valitakse ka kirjandus. Kõigil meie huvikooli õpilastel on võimalus paluda kirjanduse valikul abi – peame teiste asjatundjate ja raamatukogudega nõu ning  leiame need kõige toredamad raamatud!

Seda, mida õpid armastama lapseeas, hoiad kogu elu!

Raamatute soovitusi leiad:

Eesti Lastekirjanduse Keskuse rubriikidest  Kuu raamat ja Raamatukogu soovitab;

Õpetajate Lehe raamatusoovitustest;

Lastekaitse liidu eesvedamisel valitud Hea Raamatu tähisega nimekirjadest.