Õppetöös järgime teaduslikke uuringuid, erinevaid pikaajalise kogemustega õpetajate ja koolijuhtide pedagoogilisi lähenemisstrateegiaid, mille keskmes on laps. Teeme koostööd eesti lastekeele uurijate, MTÜ Eesti Lugemisühingu, Eesti Lastekirjandus Keskuse jt õppe- ja kasvatustegevust toetavate organisatsioonide esindajatega.

Heade sõprade jaoks on valla me uksed ja me hing  kirjuta meile!