Kõikide õppegruppidega on võimalik kohtade olemasolul liituda aasta ringi. Õppetöö kestab septembrist augustini. Huviringi registreerimiseks täida palun avaldus.

Vastuvõtt toimub registreerimisavalduste laekumise järjekorras. Soovijad, kes kohe nimekirja ei mahu, jäävad ootejärjekorda ja saavad tulla huvikooli, kui koht vabaneb. Koha vabanemisest teavitatakse kirjalikult.

Õppemaks 2019/20. õa:

Lugemisring 43  eurot kuus*

Eesti keele õpet toetavad individuaaltunnid  25-35 eurot** üks tund

Eelkool 70 eurot kuus

*Ringi kuutasu on 40 eurot. 50% õppemaksusoodustust antakse vanema avalduse alusel peredele, kus kasvab kolm või enam alaealist last ja peredele, kes on toimetulekutoetuse saajad.

**Ühe tunni hind võib erineda sõltuvalt tunni kestusest ja ülesehitusest.

Erahuvikool tegutseb Haridusja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel ning maksustamisperioodi tulust on võimalus maha arvata koolituskulud.

Kõikide küsimuste puhul kirjuta, helista või tule meile külla!