Lugemine teeb targaks ja on põnev!

Lugemisringi tegemisi uudista Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/Keeleilu/

Raamatukogud on ühed põnevad kohad, kus igal paksude kaantega sõbral on oma lugu rääkida. Õppeperioodi jooksul võib huvikool korraldada külaskäike raamatukogudesse, laagreid, muinasjutuhommikuid, kohtumisi kirjanikega, ühisüritusi vanematega, millest teavitatakse last ja vanemat ette ning millest osavõtt ei ole kohustuslik.